Proběhlo v roce 2021

1) Karlštejnská minitlapička (16. května 2021)
2) Buď připraven! Aneb... (20. června 2021)
3) Kudy chodili trempové aneb sejdeme se v Pikovicích (31. července 2021)
4) Čtyři řeky s Trilobitem –  Berounka (28. srpna 2021)