„Sondička“ – Komořanský potok

21. března 2011 „Sondička“ Komořanský potok (č. 36)

Dnes, tj. První jarní den, bylo opravdu nádherně. Vyhecoval jsem Pepu - kapitána na procházku do míst, která bylo ze dvou důvodů potřeba znovu projít. Požadavek vedení na tento pochod totiž zněl: prodloužit nejméně na 8 km. Druhým důvodem pak mohly být změny, které nastaly od posledního projití vloni na podzim (naštěstí jedinou změnou bylo oplocení areálu letiště Točná).

Vyšli jsme tedy od konečné autobusu Na Beránku a pak ulicí Do Lipin. Zahrádkářskými koloniemi, lesem a hlavně polními cestami jsme postupně došli do Cholupic. Zde jsme také vymysleli kontrolní otázku. Odsud podobně nudnou a hlavně blátivou cestou jsme konečně došli k lesu, kde začíná tenký Komořanský potůček. „Zlaté Olafovy bílé šipky“ z jeho pochodu Pražská stovka nám značně ušetřily práci s popisem. Zde také konečně začíná ten nejzajímavější úsek celé trasy. Malebně meandrující potok se zborcenými lávkami a příjemně zvlněná chůze lesem potěší snad každého turistu. Okolí potoka, kde v minulosti proběhla těžba a zbytky dřeva připomínající prales, už tak oku nelahodí, ale taková je současná praxe. Potok se pomalu rozšiřuje, zařezává se stále hlouběji do krajiny a nakonec zpomaluje při svém soutoku s Vltavou. To už také jdeme širokou lesní cestou a docházíme k místu, kde bude 5. května tohoto roku asi v 18:00 hod. uskutečněn slavnostní odběr vody z tohoto potoka. A to vše zřejmě za přítomnosti zástupců Městské části Praha 12. Pak už jen vystoupáme k restauraci Dřevák, kde bude cíl tohoto pochodu. Už ho máme zamluvený.

Tímto vás také zveme na tuto čtvrteční „podvečerní procházku“ v rámci série pochodů pod názvem EURORANDO – Voda ze střechy Evropy. Přijďte se projít! Vladimír

Zde si můžete prohlédnout pár fotografií.